Gmina Nurzec Stacja

Współrzędne: 52°27'47" N 23°05'14" E


Gmina Nurzec-Stacja (do 1954 gmina Nurzec) to gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie białostockim.
Zajmuje powierzchnię 214 km2. Jest gminą wiejską, położoną 20 km na wschód od Siemiatycz i 100 km na południe od Białegostoku. Od wschodu graniczy z Białorusią. Przez miejscowość przebiega linia kolejowa Czeremcha-Siedlce, a tuż obok droga wojewódzka nr 693, Siemiatycze-Kleszczele - tą trasą dojedziemy do Puszczy Białowieskiej.
Sołectwa: Augustynka, Borysowszczyzna, Chanie-Chursy, Klukowicze, Klukowicze-Kolonia, Litwinowicze, Moszczona Pańska, Nurczyk, Nurzec, Nurzec-Kolonia, Nurzec-Stacja, Siemichocze, Sokóle, Stołbce, Sycze, Tymianka, Werpol, Wólka Nurzecka, Wyczółki, Zabłocie, Zalesie, Żerczyce.
Pozostałe miejscowości
Anusin, Dąbrowa Leśna, Dwór, Gajówka, Grabarka, Grabarka-Klasztor, Nurczyk-Kolonia, Nurzec-Kisielewo, Piszczatka, Szumiłówka, Tartak, Telatycze, Wakułowicze.


Urząd gminy, 17-330 Nurzec-Stacja, ul. Żerczycka 33; tel. 85 657-50-63; faks 85 657-50-78
Strona internetowa GminyAtrakcje okolicy

Połowę powierzchni gminy stanowią piękne, z cennym drzewostanem lasy, dlatego też niektóre wydzielone zbiorowiska leśne są obszarami chronionymi:

  • Rezerwat przyrody "Sokole" - powierzchnia obiektu wynosi 44,17 ha. W drzewostanie króluje dąb (najstarszy pomnik przyrody - liczy około 350 lat, o obwodzie pnia 524 cm) i grab z dodatkiem sosny i brzozy. Rezerwat stanowi część dawnej Puszczy Mielnickiej (Nureckiej).
  • Tuż obok rezerwatu "Sokole" kolejny obszar chroniony - "Dolina Bugu",
  • przy drodze Klukowicze-Stołbce wyrastający" z ziemi głaz narzutowy o obwodzie 13,5 m.
  • We wsi Stołbcy warto zwrócić uwagę na kolejny w tym regionie pomnik przyrody - potężny dąb.
Piękne i cenne stare drzewa zachowały się też w dość licznych parkach podworskich, np. w Nurcu, Klukowiczach, Litwinowiczach czy Zabłociu. Za Klukowiczami przy rzece Pulwie grodzisko z XI w.
Uroku tej ziemi dodają również jakże malownicze krajobrazy rozciągające się wzdłuż doliny rzeki Nurczyk (okolice wsi Chanie-Chursy).Wieś Wólka Nurzecka zaskakuje nie tylko ciekawym układem urbanistycznym, ale też swoistą egzotyką, z uwagi na osobliwy koloryt - kulturę mieszkańców, język, tradycje. Można odnieść wrażenie, jakby cywilizacja - na szczęście - ominęła to miejsce na mapie. Do tego dochodzą urokliwe widoki, lasy i cisza..

Warte odwiedzenia w gminie Nurzec Stacja są:
  • Grabarka - Święta Góra Grabarka, największe w Polsce miejsce prawosławnego kultu. W skład prawosławnego sanktuarium wchodzą drewniane krzyże, przynoszone i stawiane przez pielgrzymów, cmentarz grzebalny z krzyżem z XIX w., klasztor prawosławny śś. Marty i Marii zbudowany w 1. połowie XX w., kapliczka z XVIII w

Nurzec Stacja:

  • Kościół parafialny - p. w. Matki Boskiej Częstochowskiej. Kościół murowany wzniesiony w latach 1982-90 wg. proj. Jerzego Zgliczyńskiego. Bogate wyposażenie liturgiczne z XVIII w.
  • Kolejowy zespół dworcowy, domy z przełomu XIX i XX wieku
  • Żerczyce - pounicka cerkiew prawosławna
  • Klukowicze - dwór i pozostałości budynków gospodarczych dworskich z przełomu XIX i XX wieku.
Atrakcje przyrodnicze
  • Sokóle (gmina Nurzec Stacja) - rezerwat przyrody typu leśnego, utworzony w 1990 roku w celu zachowania zbiorowisk leśnych charakterystycznych dla Wysoczyzny Drohiczyńskiej. Leży na zachód od wsi Borysowszczyzna, a obejmuje niewielki fragment zachowanego starodrzewu dębowego w wieku 130-140 lat z niewielką pojedynczą domieszką brzozy brodawkowatej oraz sosny, sporadycznie natomiast lipy drobnolistnej. W dolnej warstwie drzewostanu dominuje grab. Drzewostan bardzo zwarty, silnie ocienia dno lasu powodując słaby rozwój warstwy krzewów i ziół.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ul. Warszawska 51 lok. 7
17-312 Drohiczyn, woj. Podlaskie