LGD Tygiel Bugu gmina Sterdyń gmina Jabłonna Lacka gmina Perlejewo gmina Dziadkowice gmina Milejczyce gmina Sabnie gmina Drohiczyn gmina Siemiatycze gmina Nurzec-Stacja gmina Mielnik gmina Repki gmina Korczew gmina Platerów gmina Sarnaki gmina Stara Kornica gmina Łosice gmina Olszanka gmina Huszlew gmina Grodzisk

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” składa się obecnie z 19 gmin z województwa podlaskiego i mazowieckiego położonych po obu stronach Bugu. Tereny nadbużańskie, niezmiernie bogate krajobrazowo, przyrodniczo czy kulturowo, nieznane są jednak szerzej w Polsce. Naszym zadaniem jest promocja naszych pięknych ziem jako miejsca wypoczynku, inwestycji, spokojnego zamieszkania. Już wcześniej gminy podejmowały wspólne działania, jednak dopiero teraz pojawiła się możliwość skutecznej realizacji kompleksowych planów. Planowane działania LGD mają wyrwać społeczność z bierności wywołanej latami zaniedbań i trudną sytuacją ekonomiczną i demograficzną pogranicza. Realizacja Pilotażowego Programu LEADER+ spowodowała ogromny wzrost aktywności społecznej, ponadto dotychczas wykonane operacje nadały nowy wymiar wspólnym działaniom. Sukcesy i dobra współpraca gmin mazowieckich i podlaskich zachęciły kolejne samorządy do złożenia deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia LGD - „Tygiel Doliny Bugu”. Dzięki dobrej współpracy pod koniec 2008 roku partnerstwo powiększyło się o dalszych 7 gmin tworząc duże liczebnie i terytorialnie stowarzyszenie zaprzyjaźnionych samorządów, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. Jako członkowie LGD mamy wielką nadzieję, że dalsza realizacja LEADER, już w ramach PROW 2007-2013 pomoże w znaczącym stopniu powstrzymać odpływ mieszkańców, zaktywizować społeczność lokalną do wspólnych działań, stworzyć podstawy do rozwoju tak potrzebnej przedsiębiorczości. Planowane działania mają wypromować region, otworzyć go do owocnej współpracy z krajem i zagranicą. Jesteśmy przekonani, że tylko wspólne, zintegrowane i innowacyjne działania są w stanie właściwie wykorzystać nasz lokalny potencjał, przyczyniając się do rozwoju regionalnego.


Zarząd LGD


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ul. Warszawska 51 lok. 7
17-312 Drohiczyn, woj. Podlaskie